موسسه تحصیلات عالی غور معیارهای تبدیل به دانشگاه را سپری نکرده است

موسسه تحصیلات عالی غور معیارهای تبدیل به دانشگاه را سپری نکرده است

موسسه تحصیلات عالی غور، به دلیل عدم تکمیل معیارهای وزارت تحصیلات عالی کشور، هنوز تبدیل به دانشگاه نشده است. محمد مهدوی، عضو شورای ولایتی این ولایت به تلویزیون چکاد می‌گوید که هم‌اکنون دانشجویان در خانه‌های کرایی به...