موسسه افغان اید ۱۰ میلیون پوند برای جلوگیری از حوادث طبیعی کمک کرد

موسسه افغان اید ۱۰ میلیون پوند برای جلوگیری از حوادث طبیعی کمک کرد

تفاهم‌نامه‌ای به ارزش ۹.۶ میلیون پوند انگلیسی میان موسسه افغان اید و وزارت امور رسیدگی به حوادث طبیعی به امضا رسید. ویس احمد برمک وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی امروز دریک کنفرانس خبری در کابل گفت: هدف از امضای...