۳۱ فرد معلول در هرات جذب موسسه‌های تحصیلات عالی خصوصی شده‌اند

۳۱ فرد معلول در هرات جذب موسسه‌های تحصیلات عالی خصوصی شده‌اند

طی سال جاری بیش از ۳۱ تن، از افراد دارای معلولیت از سوی مجمع عمومی معلولان هرات جذب موسسه‌های تحصیلات عالی شده‌اند. عبدالرحمن شریفی مسئول این مجمع به تلویزیون چکاد گفت: " به همکاری موسسه‌های تحصیلات عالی در هرات، طی سال...