آیا مورینیو به ۶ سال زندان محکوم خواهد شد؟

آیا مورینیو به ۶ سال زندان محکوم خواهد شد؟

گزارش‌ها می‌رساند که در صورت اثبات اتهام تخلف مالیاتی ژوزه مورینیو، ممکن است که او به ۶ سال زندان محکوم به مجازات شود.   دادستانی مادرید اخیرا ژوزه مورینیو را به فرار از پرداخت مالیاتی به مبلغ ۳٫۳ میلیون یورو در ۲ سال...