موردیچ و مارسلو یک ماه از میادین دور خواهند بود

موردیچ و مارسلو یک ماه از میادین دور خواهند بود

بر بنیاد گزارش نشریۀ مارکا، لوکا مودریچ مانند مارسلو تا یک ماه دیگر قادر به همرای رئال مادرید نیست. این در حالی است که رئال مادرید در یک بازی حساس و نفس گیر چهارشنبه همین هفته برابر سلتای به میدان می‌رود که بازی رفت را در...