مودی: ۱٫۲۵ میلیارد هندی در کنار افغان‌ها ایستاده هستند

مودی: ۱٫۲۵ میلیارد هندی در کنار افغان‌ها ایستاده هستند

قصر ستوری وزارت امور خارجۀ کشور که به هزینۀ مالی کشور هند بازسازی گردیده بود، امروز طی مراسمی با حضور رییس جمهور غنی و شماری از مقام‌های حکومتی گشایش یافت. در مراسم گشایش این قصر محمد اشرف غنی، رییس جمهور کشور از...