مودی: شرط بهبود روابط بین هند و پاکستان نابودی افراط‌گرایی است

مودی: شرط بهبود روابط بین هند و پاکستان نابودی افراط‌گرایی است

نخست‌وزیر هند با اشاره به وضعیت موجود در منطقه جامو و کشمیر اظهار داشت تا زمانی که افراط‌گرایی در آن‌سوی مرزهای این کشور از بین نرود بهبود روابط دهلی‌نو - اسلام‌آباد امکان‌پذیر نخواهد بود. نارندرا مودی نخست‌وزیر هند...