مودی به غنی، قول همکاری نظامی داد

مودی به غنی، قول همکاری نظامی داد

نارندرا مودی نخست‌وزیر هند، طی دیداری که با رییس‌جمهور غنی در تهران داشت گفته که کشورش چرخ‌بال‌های نظامی بیشتری را به افغانستان کمک می‌کند. در این دیدار هر دو جانب بر تقویت روابط، کمک‌های اقتصادی و مبارزه با تروریزم...