مودی با کشور رقیبش نیز دیدار کرد

مودی با کشور رقیبش نیز دیدار کرد

این اولین سفر نارندرا مودی از کشور رقیب منطقه‌ای‌اش پاکستان پس از انتخاب او در سال گذشته به حیث صدراعظم هند می‌باشد. این دیدار نشانه بالقوه روابط خوب بین دو کشور همسایه مجهز با سلاح اتمی است. نارندرا مودی روز گذشته...