موجودیت مرکز تربیه سربازان داعش در بادغیس

موجودیت مرکز تربیه سربازان داعش در بادغیس

در افغانستان و برخی کشورهای آسیای مرکزی، تروریستان اطفال را برای حملات انتحاری آموزش می‌دهند. این افراد خردسال ربوده‌شده و به کمپ‌های آموزشی برده می‌شوند. رسانه‌های اروپایی همواره گزارش می‌دهند که در عراق و سوریه،...