افراد مسلح موتور سایکل‌سوار یک ملا امام را در هرات کشتند

افراد مسلح موتور سایکل‌سوار یک ملا امام را در هرات کشتند

افراد مسلح موتور سایکل سوارشام روز گذشته عبدالواحد صابری امام جماعت مسجد محمدیه را در شهر هرات به قتل رساندند. مقام‌های امنیتی می‌گویند آقای صابری زمانیکه به سوی منزلش در حرکت بود، از سوی افراد مسلح موتر سایکل سوار هدف...