افزایش  موترسکلیت های سه چرخ  شهر را بی نظم کرده است

 افزایش  موترسکلیت های سه چرخ  شهر را بی نظم کرده است

شماری از ساکنان هرات از افزایش  موترسکلیت های سه چرخ در این ولایت نگران اند و می‌گویند که افزایش بی شمار سه چرخه ها باعث بی نظمی شهری شده است.   «نور احمد» ساکن هرات گفت که بی توجهی نهادهای مربوطه و افزایش روز افزون این...