یک موتر رنجر پلیس در هرات هدف انفجار ماین قرار گرفت

یک موتر رنجر پلیس در هرات هدف انفجار ماین قرار گرفت

منابع امنیتی در هرات می‌گویند که چند نفر از نیروهای امنیتی سوار بر یک موتر رنجر پلیس به منظور تامین امنیت مراکز ثبت نام رای دهی به طرف  ولسوالی کهسان در حرکت بودند که با انفجار ماین کنار جاده روبروشدند.   «عبدالاحد...