موتر عامل کارمندان کمیسیون حقوق بشرهدف ماین کنارجاده‌ای قرار گرفت

موتر عامل کارمندان کمیسیون حقوق بشرهدف ماین کنارجاده‌ای قرار گرفت

موتر کمیسیون مستقل حقوق بشر بامداد امروز در ناحیه‌ی چهارم شهر جلال‌آباد با یک ماین کنارجاده برخورد کرده است. پولیس ننگرهار این رویداد را تایید کرده و گفته است که تا اکنون چهار زخمی از این رویداد به شفاخانه محلی...