موتر بمب گذاری شده، کارمندان دولتی پیشاور را به ماتم نشاند

موتر بمب گذاری شده، کارمندان دولتی پیشاور را به ماتم نشاند

درپی انفجار یک موتر بمب گذاری شده درپیشاور پاکستان ۱۵ تن کشته و ۲۵ تن دیگر زخم برداشتند. بمب در موتر حامل کارمندان دولتی پاکستان کارگذاری شده بود، به گفتۀ مقام های امنیتی پیشاور صبح امروز دقیقاً زمانی که کارمندان در حال...