چرا موترهای ویشی تنها از هرات جمع آوری می‌شود؟

چرا موترهای ویشی تنها از هرات جمع آوری می‌شود؟

ده‌ها تن از مالکان موترهای بدون اسناد "ویشی" در مقابل ساختمان اداری مقام ولایت هرات دست به تجمع اعتراضی زده‌اند. این اعتراض کنندگان از دولت مرکزی می‌خواهند که قانون را به گونه یک‌سان در تمامی ولایت‌های کشور تطبیق...