بگیر و نگیر موترهای ویشی از طرح تا عمل

بگیر و نگیر موترهای ویشی از طرح تا عمل

برخی از اعضای شورای ولایتی هرات می‌گویند اجرای طرح جمع آوری موترهای ویشی تنها در ولایت هرات برای شان قابل قبول نیست.   محمد سردار بهادری یک عضو این شورا می‌گوید، باید جلو ورود این موترها به هرات گرفته شده و این پروسه...