رانندگان موترهای ویشی خواهان رهایی موترهای شان از اداره ترافیک هرات شدند

رانندگان موترهای ویشی خواهان رهایی موترهای شان از اداره ترافیک هرات شدند

شماری از مالکان موترهای ویشی در هرات از رئیس شورای ولایتی این ولایت خواهان رهایی موترهایشان از مدیریت ترافیک شده اند.   کامران علیزایی، رئیس شورای ولایتی هرات گفته است که در دیدار با مدیر ترافیک این ولایت فیصله شده...