موترهای باربری بدون جواز سیر حق گشت و گذار در هرات را ندارند

موترهای باربری بدون جواز سیر حق گشت و گذار در هرات را ندارند

ادارۀ ترافیک هرات به رانندگان موترهای باربری هشدار می‌دهد که تا یک ماه دیگر به اخذ جواز سیر بپردازند و در غیر آن صورت، موترهای شان اجازه گشت و گذار در داخل شهر هرات را نخواهند داشت. غلام دستگیر همایون، مدیر ترافیک هرات به...