نوشته هایی با برچسب "موترهای باربری"

به اخاذی‌ از موترهای باربری نقطه پایان گذاشته می‌شود

به اخاذی‌ از موترهای باربری نقطه پایان گذاشته می‌شود

تا یک ماه آینده مشکل اخاذی‎های غیر قانوانی از بازرگانان حل می‌شود. عبدالله عبدالله رییس اجرائیه در نشست شورای وزیران تعهد کرد که تا یک ماه آینده در زمینه نبود سهولت برای بازرگانان و مشکلات آنان در عرصه اخاذی‎های غیر...

اعتصاب موترهای باربری میلیون‌ها دالر از عواید دولت را کم کرده است

اعتصاب موترهای باربری میلیون‌ها دالر از عواید دولت را کم کرده است

مسئولان اتاق تجارت و صنایع می‎گویند به دلیل عدم فعالیت موترهای باربری حکومت میلیون‎ها دالر متضرر شده‎است. خان جان الکوزی معاون این اتاق گفت: "اخذ پول غیر قانونی از موترهای باربری، تکس شاروالی، فیس خدمات شهری، تحویلی...