مواضع سازمان جهاد اسلامی هدف حمله اسرائیل قرار گرفت

مواضع سازمان جهاد اسلامی هدف حمله اسرائیل قرار گرفت

هواپیماهای جنگی اسرائیلی در یک اقدام متقابل علیه شبه نظامیان فلسطینی ، بر مواضع آنان حمله کردند.   این حملات اسرائیل بعد از آن آغاز شد که شبه نظامیان فلسطینی به سوی این کشور ۲۵ موشک را پرتاب کردند. بربنیاد گزارش‌ها،...