روزانه ۲۵۰۰ مواشی از هرات به کشورهای ایران و پاکستان قاچاق می‌شود

روزانه ۲۵۰۰ مواشی از هرات به کشورهای ایران و پاکستان قاچاق می‌شود

روزانه تا مرز ۲۵۰۰ رأس مواشی، از ولایت هرات به کشورهای ایران و پاکستان قاچاق می‌شود. عبدالقدیر رحیم‌زاده، وکیل صنف قصابان هرات با بیان این مطلب می‌گوید که قاچاق مواشی از علت‌های افزایش قیمت گوشت در بازارهای هرات...