قیمت مواشی در بادغیس مانند سال گذشته ثابت مانده است

قیمت مواشی در بادغیس مانند سال گذشته ثابت مانده است

مسئولان اداره محلی بادغیس گفته اند که به دلیل خشکسالی و نبود علوفه برای حیوانات، باز هم بهای مواشی در این ولایت مانند سال گذشته است.   «جمشید شهابی» سخنگوی والی بادغیس در گفتگو با تلویزیون چکاد گفته است که تا کنون...