به دلیل بی‌پروایی به موارد ایمنی ده تیل‌فروشی در هرات بسته شد

به دلیل بی‌پروایی به موارد ایمنی ده تیل‌فروشی در هرات بسته شد

از آغاز سال جاری تاکنون، بیش از ۱۰ دکان خرده فروش تیل به خاطر رعایت نکردن موارد ایمنی مسدود شده‌اند. گل احمد سرشار، رییس اتحادیه خرده فروشان هرات با بیان این مطلب به تلویزیون چکاد گفته است که هم اکنون بیش از یک هزار دکان...