مواد مخدر منبع مالی طالبان در بادغیس

مواد مخدر منبع مالی طالبان در بادغیس

مسئولان در فرماندهی پولیس بادغیس می‌گویند که یکی از منابعی که پیکار جویان طالب از طریق آن تمویل می‌شوند کاشت و قاچاق مواد مخدر است.   «نقیب الله امینی» سخنگوی پولیس بادغیس در گفتگو با تلویزیون چکاد گفته است که...