اداره مواد خوراکی سازمان ملل: زنان افغان نمی‌توانند در انکشاف دهات سهم بگیرند

اداره مواد خوراکی سازمان ملل: زنان افغان نمی‌توانند در انکشاف دهات سهم بگیرند

اداره مواد خوراکی و زراعتی سازمان ملل می‌گوید که زنان افغان نمی توانند در انکشاف دهات سهم بگیرند. بنابر گزارش تازه این اداره، زنان در افغانستان بخاطر موانع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نمیتوانند در انکشاف دهات سهم گرفته...