بهای مواد خوراکه و میو‌ه‌های عیدی در غور بلند رفته است

بهای مواد خوراکه و میو‌ه‌های عیدی در غور بلند رفته است

مسئولان اداره محلی غور گفته اند که درغور به دلیل خرابی راه‌های مواصلاتی و اخاذی، بهای مواد خوراکه و میوه‌های عیدی بلند است.   «عبدالحی خطیبی» سخنگوی والی غور در گفتگو با تلویزیون چکاد گفته است که قیمت مواشی در این...