۳۰۰ قلم مواد تاریخ گذشته در غور سوزانده شد

۳۰۰ قلم مواد تاریخ گذشته در غور سوزانده شد

مسئولان در اداره صحت عامه ولایت غور می‌گویند که ۳۰۰ قلم مواد فاسد به شمول اقلام دارویی و خوراکی از سوی این اداره به آتش کشیده شد.   زلمی حکیمی، مسئول بخش صحت اداره صحت عامه ولایت غور گفته است که هزنیه این مواد ۴۴ هزار...