بهای مواد اولیه در هرات افزایش یافته است

بهای مواد اولیه در هرات افزایش یافته است

افزایش در بهای مواد اولیه در بازار هرات، ساکنان این ولایت را نگران ساخته است. شماری از ساکنان هرات گفته‌اند با آن‌که سطح بی‌کاری در ولایت هرات افزایش یافته اما روز به روز به بهای مواد اولیه افزوده می‌شود. در این میان،...