مهندسی اجتماعی

مهندسی اجتماعی

عنوان کتاب : مهندسی اجتماعی موضوع : اجتماعی نویسنده : پویا دانشمند نگارش : ۱۳٨٧ سال نشر : ۱۳۹۲ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! مهندسی...