مهم‌ترین سئوال‌های علمی در جهان که هنوز بی پاسخ مانده‌اند

مهم‌ترین سئوال‌های علمی در جهان که هنوز بی پاسخ مانده‌اند

بشر با وجود سال‌های طولانی که صرف دانش آموختن کرده است در برابر بسیاری از سئوالات موجود در جهان همچنان ناتوان است، سئوالاتی که توانایی‌های علمی انسان را در زمینه های فیزیک، ریاضی، شناختی، و نجوم زیر سئوال می‌برد. بشر...