مهر مادری، پیروز میدان نبرد

مهر مادری، پیروز میدان نبرد

در ایالت کلورادو آمریکا، یک مادر، فرزند پنج‌ساله خود را از دهان یک شیر کوهی بیرون کشید. پولیس ایالت کلورادو در گزارش خود نوشته است که این مادر با شنیدن صدای جیغ بچه خود به حیاط خانه می‌رود و می‌بیند که گلوی فرزندش در...