مهروموم شدن صد دکان متعلق به بهائیان در ایران

مهروموم شدن صد دکان متعلق به بهائیان در ایران

جامعه جهانی بهایی می گوید که مقام های حکومت ایران بیش از صد مغازه متعلق به بهائیان را در شهرهای مختلف این کشور از جمله در ساری، قائم شهر و بندرعباس مهر و موم کرده اند. به گفته این جامعه، پلمپ این مغازه ها به این دلیل صورت...