آموزش مهارت‌های ساخت قوریه به زنان نیمروز

آموزش مهارت‌های ساخت قوریه به زنان نیمروز

مسئولان در ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت نیمروز، از راه اندازی برنامه‌های آموزشی مهارت ساخت قوریه به ۱۰۰ زن در این ولایت خبر می‌دهند.   مسئولان گفته اند که در این برنامه شیوه‌‌های ساخت قوریه‌ها، کشت و پرورش...