تلاش‌های تازه برای بلند بردن مهارت‌های زنان در روند صلح افغانستان

تلاش‌های تازه برای بلند بردن مهارت‌های زنان در روند صلح افغانستان

برای اولین بار در افغانستان برای زنان، یک دوره آموزشی مهارت‌های گفتمان و میانجی‌‌گری برگزار شده است. سفارت سوئد در کابل مبتکر این برنامه است. متخصصان افغان و سوئدی که در این دوره آموزشی به زنان افغان آموزش می‌دهند،...