پنج مهاجم به کندک فرقه ۱۱۱ ارتش در کابل حمله کردند

پنج مهاجم به کندک فرقه ۱۱۱ ارتش در کابل حمله کردند

مسئولان در وزارت دفاع افغانستان ‌گویند که پنج مهاجم بامداد امروز به یک ساختمان در نزدیک کندک فرقه ۱۱۱ ارتش در شهر کابل وارد شده اند.   دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع گفت که این مهاجمان در منزل پایین این ساختمان در...