یک مهاجم انتحاری در غور بازداشت شد

یک مهاجم انتحاری در غور بازداشت شد

ریاست عمومی امنیت ملی از بازداشت یک مهاجم انتحاری مربوط به گروه طالبان از مربوطات ولایت غور خبر داد.   بر اساس خبرنامه‌ی مطبوعاتی اداره امنیت ملی، این مهاجم انتحاری به نام اسدالله با نام مستعار صداقت میهن قصد داشت...