مهاجمان در هرات فردی را به دلیل نامعلومی به قتل رساندند

مهاجمان در هرات فردی را به دلیل نامعلومی به قتل رساندند

شام روز گذشته جسد یک جوان ۳۰ ساله که با ضربات چاقو به قتل رسیده بود به بیمارستان مرکزی هرات انتقال یافت. مسؤولان این مرکز درمانی به تلویزیون چکاد گفتند: «بیش از ۱۰ ضربۀ چاقو به بدن این مقتول اصابت کرده، اما چاقوی که در سر...