۳۸ هزار مهاجر در صنف های جدید زبان آلمانی اشتراک کردند

۳۸ هزار مهاجر در صنف های جدید زبان آلمانی اشتراک کردند

یک سال پس از آغاز صنف های  جدید زبان آلمانی که توسط حکومت این کشور تمویل می شود، حدود ۳۸ هزار مهاجر در این صنوف حضور داشتند.   این آمار را وزارت کار و امور اجتماعی آلمان در اختیار رسانه ها قرار داده است از تاریخ یک جولای...