طی ۷ ماه اخیر بیش از ۸۰ هزار مهاجر از ایران به افغانستان باز گشته اند

طی ۷ ماه اخیر بیش از ۸۰ هزار مهاجر از ایران به افغانستان باز گشته اند

مقام‌ها در هرات می‌گویند که در ۷ ماه اخیر بیش از ۸۰ هزار نفر از مهاجرین مقیم در ایران به صورت داوطلبانه به افغانستان بازگشته  اند.   این در حالی است که در همین مدت از ۷۷ هزار مهاجر دیگر نیز از سوی این کشور به افغانستان...