مخالفان مسلح در لباس مهاجرین به افغانستان می‌آیند

مخالفان مسلح در لباس مهاجرین به افغانستان می‌آیند

صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخله از ورود جنگجویان برخی از گروه‌های مخالف دولت به کشور در قالب پناهجویان بازگشت‌کننده از پاکستان ابراز نگرانی کرد. سخنگوی وزارت امور داخله اعلام کرد که برخی از جنگجویان مخالف دولت با...