مهاجرت غیرقانونی افغان‌ها به اروپا کاهش یافته است

مهاجرت غیرقانونی افغان‌ها به اروپا کاهش یافته است

مهاجرت غیرقانونی شهروندان کشور به اروپا نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. حفیظ‌ احمد میاخیل، مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان با بیان این مطلب گفت که در سال سال جاری ۵۰ هزار افغان به کشورهای اروپایی پناه‌...