مهاجرت به آلمان، افزایش خواهد یافت

مهاجرت به آلمان، افزایش خواهد یافت

طبق پیش‌بینی اداره مهاجرت و آوارگان آلمان، صدها هزار آواره دیگر وارد این کشور خواهند شد؛ اما چندین ماه به طول می‌انجامد تا این روند تحقق یابد. روزنامه آلمانی "زود دویچه سایتونگ" در شماره روز چهارشنبه‌اش با رجوع به یک...