مهاجران قانونی افغان در ایران بیمه تامین اجتماعی می‌شوند

مهاجران قانونی افغان در ایران بیمه تامین اجتماعی می‌شوند

محمد عجمی مدیر کل امور اتباع و مهاجران خارجی ولایت خراسان ایران اعلام کرد، مهاجران و دانش‌آموزان افغان که به شکل قانونی در این ولایت زندگی می‌کنند بدون محدودیت تحت پوشش بیمه خدمات اجتماعی قرار می‌گیرند. او تاکید کرد...