“من اسب می‌خواهم نه زن”، برندۀ جایزۀ فیلم‌‌کوتاه جشنوارۀ پکن شد

“من اسب می‌خواهم نه زن”، برندۀ جایزۀ فیلم‌‌کوتاه جشنوارۀ پکن شد

فیلم "من اسب می‌خواهم نه زن" به کارگردانی همایون پاییز، امسال در جشنوارۀ فیلم کوتاه پکن جایزۀ بهترین فیلم کوتاه را از آن خود کرد. جشنوارۀ فیلم‌های کوتاه همه‌ساله در چین برگزار می‌شود. این جشنواره در دو بخش داخلی و خارجی...