منیره یوسف‌زاده به عنوان معاون والی کابل معرفی شد

منیره یوسف‌زاده به عنوان معاون والی کابل معرفی شد

اداره ارگان‌های محل گفت که «منیره یوسف‌زاده» سخنگوی ارگان‌های محل به عنوان معاون اجتماعی والی کابل معرفی شده است.   مقام‌ها در این اداره می‌گویند که براساس حکم رئیس جمهور غنی، خانم یوسف زاده به عنوان معاون اجتماعی...