منچستر خطاب به رئال: اگر دخیا را می‌خواهید دست به جیب شوید

منچستر خطاب به رئال: اگر دخیا را می‌خواهید دست به جیب شوید

منچستر خطاب به رئال: اگر دخیا را می‌خواهید دست به جیب شوید   یک بار دیگر به نظر می‌رسد که شایعات پیوستن داوید دخیا، سنگربان منچتسریونایتد به جمع قوهای مادریدی شدت گرفته‌است. با توجه به علاقه شخصی دخیا به انتقال به...