“افزایش نیروهای آمریکایی بیشتر به ضرر افغانستان است تا منفعت”

“افزایش نیروهای آمریکایی بیشتر به ضرر افغانستان است تا منفعت”

حامد کرزی رییس جمهور پیشین کشور، به شدت به افزایش شمار سربازان امریکایی در افغانستان واکنش نشان داده است. حامد کرزی از دولت امریکا خواسته است که به‌جای افزایش شمار سربازان در افغانستان، در راستای تامین صلح...