دفاع تمام قد ترامپ از فرمان منع ورود شهروندان هفت کشور به امریکا

دفاع تمام قد ترامپ از فرمان منع ورود شهروندان هفت کشور به امریکا

در پی واکنش‌ها در پیوند به فرمان اخیر دونالد ترامپ، در زمینه وضع کردن محدودیت به شهروندان هفت کشور برای ورود به امریکا، دونالد ترامپ در صفحۀ توییتر خود نگاشته است که هم‌اکنون به مرزهای محکم و بررسی سخت ‌گیرانه پیشینه...