منع تماشای فوتبال، فاجعه آفرید

منع تماشای فوتبال، فاجعه آفرید

تعدادی از دانش‌آموزان یک مکتب در کنیا به دلیل منع تماشای فوتبال از سوی مسؤولان مکتب خوابگاه مکتب را به آتش کشیدند. به گزارش رسانه‌های کنیا، ۸۰۰ دانش‌آموز بعد از به آتش کشیدن خوابگاه به نشانه اعتراض تمام شب را در خیابان...